6 To 12/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.11.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. arch. Danica Flimelová, § 329 ods. 1 Tr .zák.
zrušené