6 To 1/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.08.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Marián Jakubík pre § 20, § 336 ods. 1 Tr. zák.
ZRUŠENÝ