6 To 1/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J.K. a spol., § 329 ods. 1 Tr. zák. a iné
Zrušené