6 To 11/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M.V. a spol., § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné