6 To 10/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š. G. a spol., § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné