6 Tdo 85/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.10.2016 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Dušan Lamoš pre § 221 ods. 1, § 212 ods. 1 Tr. zák. a iné
ZRUŠENÝ