6 Tdo 78/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.01.2017 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mária Zemanová pre § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné