6 Tdo 77/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.R., § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/, § 21 ods. 1 písm. d/, § 20, § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.