6 Tdo 75/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.07.2016 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Michal Žáčok pre § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/ Tr. zák.