6 Tdo 68/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Marián Mišún pre § 20, § 364 ods. 1 Tr. zák.
ZRUŠENÉ