6 Tdo 67/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.11.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ.B.,§ 156 ods. 1 Tr. zák. a iné
zrušené