6 Tdo 67/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.11.2012 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.M., § 352 ods. 1 Tr. zák. a iné