6 Tdo 66/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Roman Walentín a spol., pre § 172 ods. 1 písm. a/,c/,d/, ods. 4 písm. c/ Tr.zák. a iné