6 Tdo 62/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.11.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.P.,§ 294 ods. 2 Tr. zák.