6 Tdo 58/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
O.Š., § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák. a iné