6 Tdo 56/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.07.2016 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Erik Makai pre § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné.