6 Tdo 56/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2012 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.R., § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/,§ 21 ods. 1 písm. d/, § 20, § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.
zrušené