6 Tdo 53/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.10.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ladislav Krištofík § 199 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. a iné.