6 Tdo 5/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.05.2014 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
S.L. a spol., § 20 k § 189 ods. 1,ods. 2 písm. d/ Tr. zák.