6 Tdo 47/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D.K.,§ 20 k 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. a iné