6 Tdo 41/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 12:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. V, § 171 ods. 1 Tr. zák.