6 Tdo 39/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.02.2013 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.S., § 187 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/ Tr. zák.
ZRUŠENÉ