6 Tdo 28/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.03.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Eugen Márik pre § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods. 3 písm. c/ Tr. zák.