6 Tdo 27/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.08.2012 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L.Š., § 326 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., § 138 písm. h/ Tr. zák. a iné