6 Tdo 24/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Juraj Polácsek, § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné