6 Tdo 19/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.04.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Ján Falatko, § 208 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.