6 Tdo 14/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.S., § 212 ods. 1,ods. 4 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. a iné