6 Tdo 10/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.03.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Martin Naništa, § 214 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 4 Tr. zák. a iné