6 Obo 103/2009

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.05.2013 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ličková
Členovia senátu: JUDr. Marková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Peter Grach, Klátová Nová Ves č. 348 c/a
1. dôchodková, a. s., Nám. 1. mája 14, Bratislava