6 MCdo 44/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.04.2014 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
Ondrej Špirko a spol.
c/a
Oľga Hrošovská a spol.