6 M Cdo 21/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
TONE PLUS spol. s r.o., Rožňava
c/a
1/ Eva Huszková a spol.