6 M Cdo 21/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr.Ladislav Górász
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Anna Sedláčiková a spol.
c/a
AQA Restaurant & Pub s.r.o. Bratislava