6 Ds 2/2015

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 14.10.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Ľ. K.