6 Cdo 915/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Daniela Švecová


Účastníci:
Jarmila Dolinská
c/a
Pavol Sliva