6 Cdo 85/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
akad. maliar Karol Šrobár a spol.
c/a
OTP Buildings, s. r. o.