6 Cdo 85/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 13:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
GAZDA SLOVAKIA, spol. s r. o.
c/a
PRIMACHOV, s. r. o. a spol.