6 Cdo 78/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
JUDr. Karol Šlacer
c/a
Dušan Mitrík