6 Cdo 76/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.10.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Rudolf Čirč, JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava
c/a
Stanislav Pocisk