6 Cdo 56/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
MUDr. Hana Blechová
c/a
TEXTIL ŽILINA, a.s, Žilina