6 Cdo 468/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Michal Mrnka a spol.
c/a
Mikuláš Chudý a spol.