6 Cdo 460/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Machyniak
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová,
JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
Tomáš Gabriš a spol.
c/a
Swedwood Slovakia s.r.o.