6 Cdo 386/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
Pavel Kúsek a spol.
c/a
Pavol Turčan a spol.