6 Cdo 271/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Mgr. Viera Biesová

c/a

Peter Fábry