6 Cdo 253/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Emília Hliníková
c/a
1/ Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Žilina a spol.