6 Cdo 248/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.04.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
Ing. Jaroslav Belás, PhD.
c/a
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava