6 Cdo 231/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová

JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Alena Rrolichová a spol.

c/a

Anastázia Lazorová a spol.
termín zrušený