6 Cdo 227/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.04.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Daniela Švecová


Účastníci:
Denisa Miškolciová
c/a
Ľudovít Kužela