6 Cdo 221/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.12.2015 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Čirč
Členovia senátu: JUDr. Machyniak
JUDr. Švecová


Účastníci:
Podunajské múzeum v Komárne
c/a
Peter Szajkó a spol.