6 Cdo 221/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Mgr. Marián Cerina a spol.
c/a
JPM finance, s.r.o. Banská Bystrica