6 Cdo 168/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.11.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak, JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
Ing. Ivan Dvořáček a spol.
c/a
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava